Moliuskocidas Ferramol limacide 500 g

Prekės kodas: ZU49VOR-1-1-1-1-1-2-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
Kaina:
12.90 /vnt.
Ferramol limacide granulės šliužams naudojamos uogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių bei dekoratyvinių augalų apsaugai nuo šliužų ir sraigių. Suėdę jauko, šliužai nustoja maitintis, lenda į slėptuves ir žūsta. Dėl to žemės paviršiuje nesimato šliužų gaišenų.
Nekenkia ežiams,naminiams gyvūnams ir paukščiams.
SKU: ZU49VOR-1-1-1-1-1-2-1-3-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

Veiklioji medžiaga: geležies fosfatas 9,9 g/kg(1 %)
Produkto forma: jauko granulės
Ferramol® yra moliuskocidas, naudojamas uogynų, lauko ir uždaro grunto daržovių bei dekoratyvinių augalų apsaugai nuo šliužų, ir sraigių.
Skirtas neprofesionaliajam naudojimui
Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus.
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
Talpyklą šalinti pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus.
Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelių).
PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ !
VEIKIMO BŪDAS
Ferramol® vilioja visus auga1ams kenksmingus šliužus. ir sraiges Paragavę moliuskocido, po kelių valandų jie nustoja ėsti ir pasitraukia į savo slėptuves, kur nugaišta. Tai visiškai naujas poveikis, kurio rezultatai nesumažėja dėl lietaus ar drėgno oro, kai šliužai būna ypač aktyvūs. Šliužus, sraiges grūdeliai labiausiai vilioja tuomet, kai jie būna drėgni. Sausose vietose, kai nėra lietaus, grūdelius reikėtų laikas nuo laiko sudrėkinti. Daug kartų drėkinami jie nesuyra.
NAUDOJIMO SRITIS
Nuo šliužų, sraigių uogynuose, lauko ir uždaro grunto daržovėse bei dekoratyviniuose auga1uose.
NAUDOJIMO NORMA
Šliužams, sraigėms naikinti išberkite 1,25-2,5 g/m2 Ferramol granulių.
Didžiausias apdorojimų skaičius: 4
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Pasirodžius šliužams, sraigėms Ferramol® tolygiai, ne eilėmis ir ne krūvelėmis, paskirstyti ant žemės tarp augalų. Grūdelių paberti ankstyvą vakarą, šliužams išlindus iš savo slėptuvių. Kai masalas suėstas, reikėtų vėl paberti Ferramol®. Taip sunaikinami nauji šliužai, sraigės, kurie patenka į sodą iš aplinkinių vietovių.
SAUGOS PRIEMONĖS
Dėmesio! Per vieną dieną žmogus gali apdoroti ne didesnį kaip 10 arų plotą (1000 m2). Naudojant produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus, rekomenduojama mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines, latekso ar kt.).
Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.
Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.
LAIKYMAS
Nelaikyti kartu su pašarais. Nelaikyti kartu su maisto produktais. Laikyti sausoje patalpoje.

Parašykite mums
Paskambinkite