Pavasarinės trąšos, 3kg

Prekės kodas: Pavasarinės trąšos, 3kg
Kaina:
5.50 /vnt.

Kompleksinės trąšos, skirtos daugeliui auginamų daržovių, vaismedžių, vaiskrūmių, dekoratyvinių augalų, gyvatvorių tręšimui pavasarį prieš sėją ar jau augantiems augalams.

SKU: Pavasarinės trąšos, 3kg

Trąšos aprūpina augalą pagrindinėmis maisto medžiagomis, atstato dirvožemio derlingumą. Maistinės medžiagos yra vienoje granulėje. Tai padidina trąšų panaudojimo efektyvumą, didina derlių bei kokybę.
NAUDOJIMAS IR NORMOS: trąšas išbarstykite tolygiai visama plote arba aplink augalus. Rekomenduojame įterpi į dirvą bei palaistyti vandeniu. Normos: daržovėms – 60-100g/m2; vaiskrūmiams, dekoratyviniams augalams – 60-80g/m2; vaismedžiams (mažiems) – 80-100g/m2 (išbarstoma lajos plote); vaismedžiams (vidutiniams ir dideliems) – 0,5-1,0kg vienam vaismedžiui.
SUDĖTIS: suminis azotas (N) – 15%, amoniakinis azotas (NH4-N) – 14,5%, karbamidinis azotas (NH2-N) – 0,5%, fosforo pentoksidas (P2O5) – 15% (tirpus vandenyje – 14%), kalio oksidas (K2O), tirpus vandenyje – 14,3%, siera (S) tirpi vandenyje – 12,4%.
SAUGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas vandeniu su muilu. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Prarijus: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną.
Laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti ir prarasti kokybę.

Parašykite mums
Paskambinkite