Trąšos bulvėms, 3kg

Prekės kodas: Trąšos bulvėms, 3kg
Kaina:
5.95 /vnt.

Universalios, vienoje granulėje esančios trąšos skatina augalų augimą, žydėjimą bei didina derlių. Tiksliai subalansuotas pagrindinių maisto medžiagų ir mikroelementų santykis teigiamai įtakoja augalų šaknų sistemą, padeda brandinti derlių, šakniagumbiai, daržovės būna tvirtesni, stambesni, geresnių skoninių savybių bei prekinės išvaizdos. Tinkamas fosforo ir kalio santykis ypač tinka bulvėms, šakniavaisiams bei kitiems augalams.

NPK(MgS) 3.5-7-25-(2.5-21); kalcis(Ca) 3.5 gali sukietėti ir prarasti kokybę.

SKU: Trąšos bulvėms, 3kg

NAUDOJIMAS: trąšas išbarstyti tolygiai visame plote arba aplink augalus. Rekomenduojama įterpi į dirvą bei palaistyti vandeniu.
NORMOS: bulvėms be mėšlo ~7kg, bulvėms su mėšlu ~3kg; runkeliams be mėšlo ~7,5kg, runkeliams su mėšlu ~4kg; kukurūzams ~4kg; ankštinėms kultūroms ~3,5kg; javams ~4kg, ganykloms ~3kg.
SUDĖTIS: suminis azotas (N) – 5% (amoniakinis (N-NH4), fosforo pentoksidas (P2O5) – 10% (tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje – 5%, tarp jo tirpus vandenyje – 2.5%), kalio oksidas (K2O) – 25% (tirpus vandenyje), sieros trioksidas (SO3) – min. 12% (tirpus vandenyje min. 10%).
PAVOJINGUMAS: smarkiai pažeidžia akis.
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją
LAIKYMO SĄLYGOS: laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti ir prarasti kokybę.

NPK(MgS) 3.5-7-25-(2.5-21); kalcis(Ca) 3.5 gali sukietėti ir prarasti kokybę.

Parašykite mums
Paskambinkite