Trąšos šilauogėms 1 kg

Prekės kodas: Trąšos šilauogėms 1 kg
Kaina:
3.20 /vnt.

Granuliuotų, mineralinių trąšų mišinys, skirtas šilauogėms tręšti. Šilauogės mėgstą purų, rūgštesnį dirvožemį. Šios trąšos parūgština dirvožemį, aprūpina augalus reikiamomis maisto medžiagomis, stiprina atsparumą ligoms, skatina augimą, žydėjimą, didina derlių bei gerina vaisių kokybę.

In Stock
SKU: Trąšos šilauogėms 1 kg

NAUDOJIMAS: šilauogės tręšiamos kelis kartus per sezoną. Pavasarį prieš žydėjimą balandžio mėnesio pabaigoje, gegužės mėnesio pradžioje. Antrą kartą – gegužės mėnesio pabaigoje. Vasarą – birželio mėnesio pabaigoje. Trąšas tolygiai paberti aplink augalą, įterpti į dirvą bei palaistyti vandeniu.
NORMOS: prieš sodinant išberiama 25-30g/m2 arba į duobutę įberiama 30g trąšų.
REKOMENDACIJOS: šilauogių negalima pertręšti. Per sausras jas rekomenduojama reguliariai laistyti. Prieš naudojimą būtina trąšas gerai sumaišyti!
SUDĖTIS: azotas bendras (N) – 12,1% (jame amoniakinis azotas – 11,2%), fosforo pentoksidas (P2O5) – 5,9% (tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje – 3%, tirpus vandenyje – 1,5%), kalio oksidas (K2O) – 14,3% (tirpus vandenyje), sieros trioksidas (SO3) – 14,6 % (tirpus vandenyje).
PAVOJINGUMAS: sukelia smarkų akių dirginimą.
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Laikyti sausoje vietoje. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.

Parašykite mums
Paskambinkite