Universalio kompleksinės trąšos Kombi 14-11-25 1 kg

Prekės kodas: Universalios kompleksinės trąšos Kombi 14-11-25 1kg
Kaina:
5.00 /vnt.

Vandenyje tirpios kompleksinės trąšos, naudojamos durpėse ar dirvožemyje, vazonuose ar loveliuose, šiltnamiuose bei atvirame lauke augantiems augalams, sodinukams miško medelynuose ar parkuose, dekoratyviniams augalams tręšti. Taip pat jomis per lapus tręšiami visi laukuose augantys augalai.

SKU: Universalios kompleksinės trąšos Kombi 14-11-25 1kg

NAUDOJIMAS IR NORMOS: trąšas ištirpinti vandenyje ir laistyti ar purkšti augalus. Tręšimas per šaknis laistant substratą: šiltnamiuose – 0,05-0,20% koncentracijos tirpalas (5-20g/10l vandens); atvirame grunte – 0,1-0,2% koncentracijos tirpalas (10-20g/10l vandens). Tręšimas per lapus: javams ir žolei – 2,5-5,0g/m2, tirpalo koncentracija neturi viršyti 8% (80g/l vandens); šakniavaisiams – 2,5-5,0g/m2, tirpalo koncentracija neturi viršyti 4% (40g/l vandens); sodo augalams purkšti – 1% tirpalas (100g/10l vandens). Reikalui esant, purškiama pakartotinai kas 7-10 dienų. Nurodytos normos neturi būti viršijamos.
SUDĖTIS: suminis azotas (N) – 14% (nitratinis (N-NO3) – 6%, amoniakinis (N-NH4) – 2,8%, karbamidinis (N-NH2) – 5,2%), fosforo pentoksidas (P2O5) tirpus vandenyje – 11%, kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje – 25%, magnio oksidas (MgO) tirpus vandenyje – 2,3%, sieros trioksidas (SO3) tirpus vandenyje – 13,8%. Turi mikroelementų: boro (B) – 0,03%, vario (Cu)* – 0,01%, geležies (Fe)* – 0,1%, mangano (Mn)* – 0,05%, molibdeno (Mo) – 0,003%, cinko (Zn)* – 0,02%. (*) – chelatas su EDTA.
PAVOJINGUMAS: dirgina odą. Sukelia smarkų akių dirginimą.
ATSARGUMAS: laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Mūvėkite apsaugines piršines/apsauginius drabužius, naudokite akių, veido apsaugą. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos: nuplaukite, naudodami vandenį ir muilą. Jeigu sudirginama oda: Kreipkitės į gydytoją.
LAIKYMO SĄLYGOS: laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti ir prarasti kokybę.

Parašykite mums
Paskambinkite