Vaismedžiams, vaiskrūmiams trąšos 3kg

Prekės kodas: Vaismedžiams, vaiskrūmiams trąšos 3kg
Kaina:
5.50 /vnt.

Kompleksinės trąšos, skirtos vaismedžių, vaiskrūmių, gyvatvorių tręšimui. Trąšose esantys mikroelementai aprūpina augalus reikiamomis maisto medžiagomis, stiprina šaknis, atsparumą ligoms. Trąšos gausina derlių, gerina jo kokybę.

SKU: Vaismedžiams, vaiskrūmiams trąšos 3kg

NAUDOJIMAS: vaismedžiai tręšiami rudenį, kai nukrenta lapai, ir anksti pavasarį. Pakartotinai galima tręšti esant poreikiui ar augalui skurstant. Trąšos tolygiai paberiamos medžio vainiko plote, nes šioje vietoje yra šaknys, bei įterpiamos į dirvą. Prieš sodinant, į paruoštą duobę išberti reikiamą kiekį trąšų ir užpilti 10cm storio komposto ar dirvos sluoksniu.
NORMOS: augantiems vaismedžiams, vaiskrūmiams: 60-100g/m2, sodinant augalus: 100-150g į duobutę.
SUDĖTIS: suminis azotas (N) – 15%, amoniakinis azotas (NH4-N) – 13%, karbamidinis azotas (NH2-N) – 2%, fosforo pentoksidas (P2O5) – 15% (tirpaus vandenyje – 14%), kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje – 15%, siera (S) tirpi vandenyje – 11%.
PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas vandeniu su muilu. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Išskalauti burną.
Laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti bei prarasti kokybę.

Parašykite mums
Paskambinkite